Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

Príručka funkcionára JDS

Príručka

Komplet-prirucka-JDS-2019-WEB-pravna-subjektivita.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,5 MB
Stiahnuté: 855×
Vložené: 8. 8. 2023

Vážené členky a členovia JDS, milí funkcionári!

Naša Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá vznikla v roku 1990 ako celorepublikové občianske združenie, v súčasnosti, vďaka bohatej a rôznorodej činnosti ako aj pevnej organizačnej štruktúre, združuje už 98 684 členov v  1 154  ZO JDS. Po celom Slovensku funguje toto obrovské množstvo základných organizácií popri miestnych kluboch dôchodcov, záujmových seniorských združeniach a súboroch, denných centrách, ale aj prostredníctvom akadémií „tretieho veku“, športovo-turistických oddielov a pod., Ich pravidelná činnosť v praktických podmienkach miest a obcí poskytuje seniorom vhodný priestor na ich sebarealizáciu, potrebnú a dostupnú mieru aj formu socializácie. 

Naša JDS – svojou organizačnou štruktúrou funguje ako vhodný koordinátor a v mnohých prípadoch aj ako iniciátor či skúsenejší organizátor rôznych podujatí.

V záujme plnohodnotného zapojenia starších ľudí do života súčasnej modernej spoločnosti – a to je jav celoeurópsky – JDS plne rešpektuje Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020, ktorýschválila  vláda Slovenskej republiky 4. decembra 2013, čím sa Slovensko prostredníctvom neho prihlásilo k veľkým projektom EÚ v celej jeho komplexnosti.

Na XI. celoslovenskom sneme v júni 2018 JDS opätovne priebežne hodnotila svoju činnosť v interakcii s programovými cieľmi, vychádzajúcimi zo spomínaného  Národného programu … a v nadväznosti na ne zdôraznila potrebu vlastnej iniciatívy úzko spolupracovať – najmä po výsledkoch komunálnych volieb – s poslancami a predstaviteľmi štátnej správy na všetkých jej úrovniach.

Čoskoro sa JDS – asi najpočetnejšiemu občianskemu združeniu na Slovensku – naplní zrelých 30 rokov. Postupujúci čas uberá z našich radov mnohých členov aj aktívnych funkcionárov, ktorí boli pri jeho zrode. Ale pribúdajú noví a mladší členovia, rozrastá sa aj početnosť organizovaných podujatí, ich kvalita a rôznorodosť. Aby popri nich fungovala na požadovanej úrovni aj vnútorná organizačná štruktúra a transparentné hospodárenie i administratíva, ponúkame Vám prehľad potrebnej a požadovanej dokumentácie, ktorá tvorí organizačnú aj administratívno – hospodársku platformu JDS.

Jednota dôchodcov na Slovensku bola založená iniciatívnymi seniormi pre seniorov, aby chránila práva a oprávnené požiadavky občanov SR – dôchodcov hlavne v sociálnej a zdravotnej oblasti, aby spoluvytvárala priaznivé podmienky na rozvoj ich záujmov, zabezpečovala ich dôstojnú životnú úroveň. Jej činnosť je založená na dobrovoľnosti, iniciatíve, tvorivosti, ale aj obetavosti samotného členstva a tiež na dobrých vzťahoch jej organizačných zložiek k miestnej samospráve i k orgánom štátnej správy a vlády.

Vážení funkcionári JDS,

aj Vaše úsilie a dobrá vôľa môžu byť k týmto cieľom nápomocné.

                                                                            S poďakovaním ústredie JDS

Kraje na Slovensku