Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

Informácia o rokovaní RR JDS v Liptovskom Mikuláši

úvodný obrázok

V Liptovskom Mikuláši rokovala 26. 3. 2024 Republiková rada JDS.

Najvyšší orgán Jednoty dôchodcov na Slovensku, Republiková rada (ďalej len RR) rokovala 26. marca 2024 v Liptovskom Mikuláši. Delegáti z Krajských a okresných organizácií, členovia RR z celého Slovenska sa zišli, aby prerokovali dôležité otázky činnosti od ostatného rokovania v novembri 2023 a ďalšie dokumenty potrebné pre činnosť v roku 2024.

Rokovanie otvoril o 10.00 hodine predseda JDS Dr. Michal Kotian. Privítal prítomných delegátov RR a hosťa RR, viceprimátora Liptovského Mikuláša Ing. Rudolfa Urbanoviča. Po schválení programu, boli následne schválené dôležité organizačné dokumenty a riadiace orgány aby bol zabezpečený riadny priebeh rokovania RR.

Pred hlavnými bodmi rokovania požiadal o slovo hosť RR Ing. Rudolf Urbanovič, ktorý sa priznal, že ako zástupca primátora už dorástol do dôchodkového veku a preto má pochopenie pre potreby a problémy seniorov. Vyjadril podporu JDS za seba i za vedenie mesta, ktoré nám poskytlo na rokovanie RR zasadačku mestského úradu. Poprial nám, úspešné rokovanie, veľa osobných úspechov a príjemné Veľkonočné sviatky. Zábavným momentom bolo, keď mu jeden z delegátov doniesol tlačivo prihlášky, aby sa mohol stať členom JDS:

Počas nasledujúceho rokovania boli do RR kooptovaní noví členovia, čo bolo nevyhnutné na doplnenie tohto republikového orgánu vzhľadom na zmeny v zložení orgánov KO JDS v minulom období. Boli tiež schválené štatúty poradných orgánov JDS a členovia ktorí v nich budú pracovať aj zástupcovia do Rady vlády a partnerských organizácii JDS v zahraničí.

V ďalšom boli prerokované najdôležitejšie dokumenty týkajúce sa činnosti organizácie. Predseda Dr. Kotian predložil RR Správu o činnosti organizácie od ostatného rokovania RR v novembri 2023. Podpredseda pre ekonomiku Emil Machyna predniesol  Správu o hospodárení za rok 2023 aj návrh rozpočtu na rok 2024.

V diskusii reagovali viacerí delegáti k problematike financií, predovšetkým k používaniu finančných zdrojov a mali záujem, aby boli podrobnejšie vysvetlené niektoré položky rozpočtu o ktorých si chceli urobiť lepšiu predstavu, či boli finančné zdroje vynakladané efektívne. Ďalšia časť diskusných príspevkov sa týkala kúpeľných poukazov s príspevkom štátu, čestného členstva v JDS a štatútov poradných komisií JDS. Po ukončení diskusie bolo jednomyseľne schválené uznesenie ktoré predložila Návrhová komisia.

Rokovanie ukončil záverečným slovom predseda JDS M. Kotian. Poďakoval delegátom za aktívnu účasť a podnetne návrhy, ktoré budú prerokované vo vedení JDS s cieľom dosiahnuť skvalitnenie činnosti organizácie do budúceho obdobia. Poprial všetkým príjemnú Veľkú noc v zdraví, pohode a rodinnom kruhu. Rokovanie skončilo o 14:00 hodine, kedy si delegáti prevzali občerstvenie na cestu a postupne sa rozchádzali, aby stihli dopravné prostriedky na východ i západ Slovenska, ktorými sa vracali do svojich domovov.

Obrazovú dokumentáciu z rokovania si pozrite vo fotogalérii

Dátum vloženia: 26. 3. 2024 20:14
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 3. 2024 20:34
Autor: Správca Webu

Kraje na Slovensku