Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

Ako sa stať členom JDS

V JDS sa združujú občania staršieho veku, dôchodcovia bez rozdielu národnosti,  politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Členmi Jednoty sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami JDS.

Cieľom je pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, chrániť práva a oprávnené požiadavky ,sledovať vývoj životnej úrovne, spolupracovať so zákonodarnými orgánmi, poskytovať právno- poradenskú službu v rámci svojich možnosti, organizovať dobrovoľnícku činnosť, podieľať sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti, pomáhať pri realizácii celoživotného vzdelávania a vyvíjať medzinárodné aktivity, smerujúce k spolupráci s organizáciami dôchodcov v zahraničí a inými organizáciami.

Členstvo v Jednote je dobrovoľné. Dôchodca o  členstvo požiada  základnú organizáciu v mieste  bydliska. Podmienkou je prihláška za člena, v ktorej okrem osobných údajov sa zaväzuje pravidelne platiť členské príspevky..

Platenie členských príspevkov patrí k základným povinnostiam člena, ktorý sa týmto podieľa na finančnom zabezpečení činnosti jednotlivých orgánov JDS. Odsúhlasený ročný príspevok je vo výške 2,00 EURA.

Dokladom o členstve je členský preukaz.

Kraje na Slovensku