Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

Milé členky a členovia JDS, priatelia!

Milé členky a členovia JDS, priatelia!

Rok 2020. Vítali sme ho v znamení 30. výročia vzniku nášho občianskeho združenia, ale aj 75. výročia skončenia druhej svetovej vojny s predstavou mnohých spoločných podujatí, vzájomných priateľských stretnutí aj rôznych ústretových krokov a dobrých skutkov v prospech nás, seniorov i širšej občianskej verejnosti.

Výročné členské schôdze, ale aj veselé fašiangové podujatia – sprievody, bály, plesy, dokonca i prvé turistické túry zaplnili január či február a boli plné družného stretávania sa. Tiež plánovania aktivít na celý kalendárny rok. Aj poďakovania našim zaslúžilým členom a funkcionárom za ich doterajšiu obetavú prácu.

Prišiel marec – a zrazu nadobudla naša súčasnosť celkom iné priority, iné mantinely a náš súkromný život iný rytmus a neveľa možností. Čo sa to len stalo?!

V popredí denne dvíhajú výstražný prst a hlas pojmy: vírus, pandémia, karanténa. Ich realita si z hodiny na hodinu, zo dňa na deň vymáha svoje. 

Preto dodržiavame aj ďalej dodržujme opatrenia, ktoré majú pomôcť prekonať dôsledky tejto novodobej hrôzy! 

S nesmiernym rešpektom aj vďakou sledujeme prostredníctvom masmédií každodenné úsilie zdravotníkov, politikov, odborníkov, vedcov, dobrovoľníkov, ale aj hasičov, vojakov, policajtov v ich úsilí zvládnuť tohto skoro „neviditeľného nepriateľa“. A radi by sme dopomohli k jeho zvládnutiu.

Lenže chce to špecificky prístup. Môžeme prispievať k všeobecnému úsiliu len malými krokmi – rešpektovaním pravidiel karantény, šitím, ale aj používaním  ochranných rúšok, vzájomnou rodinnou, priateľskou i občianskou solidaritou, dodržiavaním možných aktivít svojho každodenného života, hoci v obmedzenom priestore. 

Priatelia,

nestrácajme svoj životný optimizmus, hoci sa na minimum obmedzil náš spoločenský život. Naopak svojou dobrou vôľou a ústretovosťou k najbližším zmierňujme spoločenskú nepohodu, ktorú navodzuje osobná izolácia. Hľadajme v sebe skryté rezervy svojho každodenného prežívania! Veď hlavne disciplinovanosťou a obmedzením pohybu na verejnosti môžeme denne prikladať svoju osobnú účasť, svoj prínos k boju s koronavírusom.

Členovia ústredia JDS

Dátum vloženia: 1. 8. 2020 11:16
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 8. 2023 11:16
Autor: GC Uživatel

Kraje na Slovensku