Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

Napĺňanie Memoranda medzi Sociálnou poisťovňou a JDS

Stretnutie SP a JDS k napĺňaniu memoranda

Dňa 13.júna 2024 Sociálna poisťovňa v Trenčíne začala plniť úlohy vyplývajúce z Memoranda.

Foto zo stretnutia SP a JDS k napĺňaniu Memoranda

Dňa 13.júna 2024 Sociálne poisťovňa v Trenčíne začala plniť úlohy vyplývajúce z Memoranda. Memorandum medzi Jednotou dôchodcov na Slovensku a Sociálnou poisťovňou, bolo v priestoroch Sociálnej poisťovne v Bratislave slávnostne za prítomnosti členov podpredsedu JDS Ing. Jána Skybu, člena predsedníctva JDS Martina Halasa a členov vedenia Sociálnej poisťovne podpísané   dňa 19. apríla.2024. Memorandum podpísal Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Dr. Michal Kotian.

V memorande je mimo iné uvedené, že zamestnanci Sociálnej poisťovne, po dohovore s predsedami Krajských a Okresných organizácii Jednoty dôchodcov na Slovenku (ďalej iba JDS), budú členom JDS na území Slovenskej republiky poskytovať informácie týkajúce sa dôchodkového systému na Slovensku. Za poskytovanú službu od Sociálnej poisťovne, budú členovia JDS prostredníctvom poskytnutých materiálov činnosť Sociálnej poisťovne propagovať medzi svojimi členmi a v širokej dôchodcovskej verejnosti.

Dňa 13.júna 2024 po vzájomnom dohovore s riaditeľkou Sociálnej poisťovne v Trenčíne Ing. Gabrielou Krokvičkovou a predsedom Okresnej organizácie JDS Trenčín Ing. Jánom Skybom, obidve strany Memoranda začali úlohy z neho vyplývajúce naplňovať. Na začiatku zasadania Rady Okresnej organizácie JDS Trenčín, ktoré pravidelne uskutočňujeme v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, pani riaditeľka Sociálnej poisťovne Ing. Gabriela Krokvičková, odborné pracovníčky Sociálnej poisťovne pani Ing. Denisa Mlčúchová a  Mgr. Zuzana Daneková, slovom a audiovizuálnym obrazom v jednohodinovej prednáške vysvetlili základy zásad a postupu pri vzniku nároku na dôchodok.

Bol nám prezentovaný Elektronický účet poistenca, ktorý poistencovi poskytuje prehľad o jeho sociálnom poistení, dáva dôležité informácie bez toho, aby klient musel Sociálnu poisťovňu navštíviť. To samozrejme predpokladá poznať prácu s počítačom, ktorú nám mimo samoukov postupne umožňujú iné inštitúcie riadené Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Prednáška prítomných predsedov Základných organizácii JDS v Trenčianskom okrese - členov Rady OO JDS Trenčín zaujala. Svedčia o tom ich reakcie počas prednášky, ale aj otázky po jej ukončení.

Je nám jasné, že sme na začiatku, že v jednej hodine nie je možné vysvetliť, pýtať sa a odpovedať na všetko. Na základe uvedeného, riaditeľka Sociálnej poisťovne a predseda OO JDS v Trenčíne sa dohodli, že v stretnutiach, na ktorých budú prednášané ďalšie témy budeme pokračovať. Pozornosť bude zameraná aj na vysvetľovanie dopadov vyplývajúcich z prijatých nových legislatívnych úprav a ich vplyv na výšku dôchodkov, čo dôchodcov zaujíma najviac.

Vyjadrujem presvedčenie, že vysvetľovanie zákonov týmto spôsobom je aj pre dôchodcov potrebné a prospešné. Je na nás, aby sme získané informácie prenášali nie iba na členov JDS v našej pôsobnosti, ale všade, kde sa príležitosť na vysvetľovanie vyskytne. 

Pani riaditeľke Sociálnej poisťovne Trenčín Ing. Gabriele Krokvičkovej a zamestnankyniam Sociálnej poisťovne Trenčín, ktoré prednášali zaujímavé témy úprimne ďakujem.

Ing. Ján Skyba, predseda OO JDS Trenčín

Dátum vloženia: 20. 6. 2024 19:15
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 6. 2024 19:34
Autor: Správca Webu

Kraje na Slovensku