Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

Sviatok slova v Kysuckom Novom Meste

Titulka KNM

Informácia o Krajskej súťaži poézie, prózy a vlastnej tvorby v KNM

Víťazi súťaže

V sále Mestského kultúrno – športového strediska v Kysuckom Novom Meste sa zišlo 6. mája  23 recitátorov na XV. ročníku Krajskej súťažnej prehliadky seniorov v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby pod názvom Kysuce Dlhomíra Poľského. Organizátorom prehliadky bola KO JDS Žilina, organizačným garantom OO JDS Kysucké Nové Mesto.

Prehliadku otvorila o 10.30 predsedníčka OO JDS v KNM Mgr. Božena Mináriková, ktorá bola zároveň tajomníčkou i moderátorkou celej akcie. Po nej sa krátko prihovorili prítomným primátor KNM Ing. Marián Mihalda a riaditeľ MS KŠS Mgr. Juraj Čierňava. Úvodné príhovory uzavrel riaditeľ prehliadky, predseda JDS Dr. Michal Kotian, ktorý dal recitátorom niekoľko odporúčaní ohľadom priebehu prehliadky a poprial všetkým prítomným veľa príjemných zážitkov v tomto sviatku slova.

Potom už začal prúd umeleckého prednesu seniorov a senioriek z ôsmych okresov kraja. 16ti súťažiaci recitovali poéziu, 4 prózu a 3 vlastnú tvorbu. Takmer plná sála prítomných poslucháčov potleskom ocenila každého z nich, lebo ich výkony boli skutočne skvelé.

Porota v zložení Mgr. Danka Sobolová, Mgr. Alena Prievozníkova a Mgr. Art. Lenka Bytčanková nemala ľahkú prácu  pri rozhodovaní, komu z nich udeliť čo najviac bodov a rozhodnúť o víťazoch v každej z kategórii. Maratón prednesov trval do 12.30.hod. V prestávke, počas ktorej komisia pripravovala svoje hodnotenie, zaspievali seniorky z KNM pod vedením Nadeždy Behúňovej. Súbor 7 speváčok má poetický názov Kysucké Žubrienky.

Verdikt komisie, rozhodnutie o štyroch ocenených, ktorí presvedčili komisiu bol nasledovný: V kategórii poézia – Mgr. Janka Záborská (OO JDS L. Mikuláš) recitovala báseň Bazová duša, ktorej autorom je Ján Buzássy. V kategórii próza – Ing. Daniela Putsková (OO JDS Tvrdošín), ktorá predniesla text Emy Bombeckej – Keď boh tvoril matku a otcov. V kategórii vlastná tvorba komisia ocenila Elenu Perinajovú (OO JDS Martin) s vlastným dielom – Poézia. Mimo poradia, za výber a prednes básni Petra Petišku – Kupónová a Milénium“ Ing. Stanislava Maruščáka (OO JDS L. Mikuláš).

Akcia skončila o 13.30 hodine popoludní. Ocenení dostali krásne kytice, ktoré vytvorila Emília Vnuková. Každý účastník bol odmenený malou pozornosťou od Mgr. Janky Macúšovej, víťazi boli dekorovaní háčkovanými medailami od Mgr. Gitky Andelovej, všetci recitátori si odniesli Ďakovný list.

Poďakovanie za vydarenú akciu patrí MsÚ KNM za poskytnutie priestorov, všetkým členkám zo ZO JDS, výboru OO JDS KNM, ktorí sa na tejto akcii podieľali a za organizačného garanta predovšetkým dámam Mgr. Božene Minárikovej, Irene Poštekovej, Emílii Jedinákovej a taktiež pracovníkom MS KŠS Kysucké Nové Mesto

Obrazovú dokumentáciu z celej akcie si pozrite vo fotogalérii

Dátum vloženia: 8. 5. 2024 20:33
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 5. 2024 21:00
Autor: Správca Webu

Kraje na Slovensku