Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

KO JDS Prešov školila svojich funkcionárov

JDS Prešov

KO JDS Prešov školila svojich funkcionárov

Predsedníctvo KO JDS Prešov zorganizovalo  9. 2. 2023 v zasadačke VÚC PO školenie predsedov revíznych komisií, hospodárov a predsedov OO JDS z celého Prešovského kraja. O činnosti a poslaní revízorov a revíznej komisie na úrovni ZO, OO, KO iústredia JDS informoval predseda ÚRK JDS Július Sokol a k parciálnym otázkam doplnili jeho výklad: podpredseda ÚRK JDS  Ján Barilla, Ján Pavúk, predseda RK v KO JDS Prešov a Mária Kundríková, dlhoročná  funkcionárka a  predsedníčka RK v KO JDS Prešov.

JDS Prešov

Inovovaným Stanovám JDS a rozboru ich jednotlivých článkov sa venoval František Jedinák, podpredseda JDS. Auditórium si so záujmom vypočulo jeho výklad a zapojilo sa do vecnej diskusie otázkami, postrehmi  aj  prezentovaním  vlastných skúseností z práce v štruk-túre JDS. Fundované odpovede oboch hlavných školiteľov, doplnené vecnými poznámkami prítomných  podpredsedov KR JDS Prešov  (Milena Rokytková, Eva Arvayová a Milan Korkobec), predsedov okresných organizácií  (Pavol Spišák, Ján Ferko. Ján Surmík, Juraj Philippi) vytvorili priestor pre bohatú diskusiu a výmenu názorov. Celá rozsiahla diskusianaplno podčiarkla jej základnú ideu,  že prácu v štruktúrach JDS robia mnohí jej funkcionári s láskou a z vlastného presvedčenia o jej spoločenskom význame. 

Chápu ju ako poslanie, ako spoločenskú dobrovoľnú službu v prospech skvalitňovania života seniorov predovšetkým vo svojom blízkom okolí.  Ale aj k všeobecnému prospechu – k zviditeľňovaniu potrieb a prianí obyvateľov Slovenska v dôchodkovom veku. Tak to vyjad-rila aj predsedníčka OO JDS Vranov  p. Mária Feckovičová. 

Na rokovania, stretnutia a akcie KO JDS, odohrávajúce sa na pôde VÚC PO, podľa možnosti vždy príde medzi seniorov poverený zástupca samosprávneho kraja. 9. febr. 2023 prišiel na otvorenie školenia vedúci odboru sociálnych vecí Ing. Pavol Slaninka, ktorýpriebežne spolupracuje s predsedami OO JDS aj funkcionármi KO JDS pri riešení mnohých pracovných úloh aj pri príprave plánovaných podujatí JDS v rámci kraja.

JDSJDS

Účastníci školenia v závere konštatovali, že obdobné pracovné stretnutia prinášajú nielen potrebný súbor poznatkov a informácií, ale aj pocit spolupatričnosti a presvedčenia o spoločenskej užitočnosti aktivít JDS.

Milan Korkobec, podpredseda KO JDS Prešov

Dátum vloženia: 9. 2. 2023 8:56
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 8. 2023 8:58
Autor: GC Uživatel

Kraje na Slovensku