Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

Základná organizácia JDS v Ružomberku bilancovala

JDS

Základná organizácia JDS v Ružomberku bilancovala

V pondelok 20.2.2023 uskutočnila ZO JDS v priestoroch Kina Kultúra svoju výročnú schôdzu, ktorej sa zúčastnilo 291 členov. Mária Kramárová privítala významných hostí: bývalého primátora Igora Čombora, ktorý veľkou mierou prispel ako primátor, ale aj osobne finančne na chod klubu, za čo mu blo tlmočené poďakovanie, ďalej riaditeľa Vodárenskej spoločnosti v Ružomberku Milana Mojša, ktorý taktiež prispel na fungovanie klubu JDS svojou mierou finančne a Stanislava Ižu za OO JDS.

JDS

Nasledoval krátky program ZŠ Zarevúca – skupinou Konôpka, ktorý navodil bezprostrednú veselú atmosféru spevom aj hrou na 4 harmonikách.

Potom sa ujala slova predsedníčka Janka Chlepková a prítomných členov oboznámila sprogramom. Nasledovala veľmi obšírna správa o činnosti UO JDS za rok 2022 a boli v nej vymenované uskutočnené domáce rekreácie aj zahraničné, ďalej rôzne spoločenské akcie: Valentín, MDŽ, Úcta k starším, Vianočné posedenie pri hudbe a mnoho ďalších.

JDSJDS

V súčasnosti má ZO JDS 425 členov a je jednou z najväčších v našom kraji. Boli podané správy komisií a boli jednohlasne odsúhlasené všetkými členmi.

Na záver stretnutia všetkých potešilo aj malé občerstvenie a minerálka. Touto cestou sa chcem v mene všetkých poďakovať výboru ZO JDS Ružomberok za ich aktívny prístup k organizovaniu života v našej základnej organizácii, ale aj za program tohto výročného rokovania.

JDS

Text a foto: Jozef Olejník.

Dátum vloženia: 20. 1. 2023 8:41
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 8. 2023 8:43
Autor: GC Uživatel

Kraje na Slovensku