Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

Tlačová konferencia JDS z 28. februára 2023

Tlačová konferencia JDS z 28. februára 2023

Tlačová konferencia JDS z 28. februára 2023

28. februára 2023 zvolalo ústredie JDS v spolupráci s Inštitútom pre výskum sociálno-ekonomických rizík tlačovú konferenciu na tému „Seniori a ZŤP v chudobe po tohtoročnom zvyšovaní dôchodkov“, aby sa na nej prezentovali viaceré závažné aktuálne témy.

Predseda JDS Michal Kotian pripomenul v úvode všetkých 6 požiadaviek z Petície JDS, ktorá bola s viac ako 180 000 podpismi v septembri 2022 odovzdaná predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi. Povedal: „Doteraz boli z našej Petície splnené prvé tri požiadavky, a to mimoriadna valorizácia, rozmrazenie minimálnych dôchodkov a vyplatenie 14. dôchodku. Mrzí nás však, že so skoro jednoročným oneskorením. Ak by sa boli prijali tieto opatrenia už v marci 2022, teda v čase, keď sme ich navrhovali, seniorom by sa ľahšie dýchalo v priebehu minulého roka 2022, keď v chudobe žilo skoro pol milióna seniorov. 

Ani rok 2023 nie je lepší, nakoľko z poberateľov starobných aj invalidných dôchodkov

(1 349 634 osôb) poberá do 424 € mesačne až 459 720 poberateľov, t. j. 34 % a do výšky 495 € mesačne 647 059 poberateľov, t. j. 47 %. Súčasný návrh k mimoriadnej valorizácii, ktorý sa prerokováva v NR SR, umožňuje v rámci referenčného obdobia 6 resp. 9 mesiacov, abyseniori neboli v ňom ukrátení. Iniciovali sme totiž spoločne s jej prekladateľmi dodatočnú úpravu, aby bol pri výpočte dôchodku zohľadnený vždy vyšší parameter. 
Sme radi, že ide do NR SR na hlasovanie náš návrh na zvýšenie sumy rekreačných poukazov z 50 eur na 100 eur. Toto opatrenie pomôže v rámci zdravotnej prevencie seniorov, ale aj napomáha vyťaženosti miest v kúpeľoch. 

V decembri 2022 bol vyplatený požadovaný 14. dôchodok, lenže v oklieštenej výške, preto budeme naďalej apelovať na poslancov NR SR aj vládu SR, aby 13. dôchodok bol vyplácaný riadne a nie len vo výške sociálnej dávky. Seniorom sa skutočne nežije ľahko, a preto musíme ďalej trvať na našich oprávnených požiadavkách.

Jeden z najzávažnejších problémov je úhrada poplatkov za odbery energií. Domácnosti seniorov majú v rámci spotrebného koša výdaje na bývanie, energie, potraviny, nápoje a lieky skoro 2/3 zo všetkých výdajov. Dotýka sa nás preto 30 % zvyšovanie cien potravín, ale aj ceny energií. Stále sa zvyšujú, hoci vláda SR sľúbila opak. Seniori, ale aj ostatné skupiny obyvateľov SR majú vážny problém s platením faktúr za odber energií. Aj preto, že za omeškanie týchto platieb hrozia okamžité sankčné opatrenia distribútorov. Preto budeme pokračovať v našom úsilí presadiť do NR SR prijatie ústavného zákona, ktorý by garantoval právo občana na odber životu bezpodmienečne nevyhnutných komodít.

Martin Halás: (Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív): „Minulý rok narástol počet seniorov s príjmom pod hranicou chudoby o viac ako 187 tisíc, teda na skoro pol milióna. Analyzovali sme starobné aj invalidné dôchodky po 11,8 % valorizácii začiatkom roka a čo je smutné – pod hranicou chudoby s dôchodkom 424 € mesačne z roku 2021 malo valorizované starobné a invalidné dôchodky celkom 459 720 seniorov a ZŤP (starobné dô-chodky, invalidné dôchodky a osoby nad 62 rokov bez starobného dôchodku). Ak sme k hranici chudoby z roku 2021 pripočítali dôchodcovskú infláciu 16,2%, tak pod hranicou 495 € mesačne je toho času  až 647 059 seniorov a ZŤP.

Ukazuje to, že bolo treba už minulý rok rozmraziť minimálne dôchodky, pretože sa čoraz viac roztvárajú nožnice medzi chudobnými a chudobnejšími seniormi. Naozaj bude treba pomôcť poberateľom dôchodkov aj tento rok. Zároveň bude potrebný návrat k plnohodnotnému 13.dôchodku ako priemernému dôchodku.

S ústredím JDS úzko spolupracujeme a máme obdobne ako funkcionári tohto mnohopočet-ného občianskeho združenia množstvo informácií, ako ťažko sa žije mnohým dôchodcom, vrátane ZŤP. Ako denne musia riešiť dilemu, čo si vôbec môžu kúpiť. Žiaľ z úst politikov neraz počujú aj „rady“ pod hranicou ľudskej dôstojnosti. Alebo sľuby, ktoré nemajú reálny základ. Preto aj touto formou apelujeme na poslancov NR SR a na našich štátnych predstaviteľov, aby k otázkam, týkajúcich sa života dôchodcov v našom štáte, pristupovali s plnou vážnosťou, znalosťou problematiky a zodpovednosťou.“

Dátum vloženia: 28. 2. 2023 8:33
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 8. 2023 8:35
Autor: GC Uživatel

Kraje na Slovensku