Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

Republiková rada JDS rokovala 23. novembra v Liptovskom Mikuláši

Republiková rada JDS rokovala 23. novembra v Liptovskom Mikuláši

Republiková rada JDS rokovala 23. novembra v Liptovskom Mikuláši

V súlade s uznesením XII. snemu JDS aj plánom hlavných úloh JDS na rok 2022 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo 23. novembra 2022 riadne zasadnutie tohto dôležitého orgánu JDS. Na programe rokovania boli Správa o činnosti JDS od jej XII. snemu, správa o hospodárení za tri štvrťroky 2022, správa Ú RK JDS o jej činnosti od XII. snemuako aj jej plán na rok 2023, plán hlavných úloh a zameranie činnosti JDS na rok 2023a návrh rozpočtu hospodárenia na rok 2023. 

Rokovanie RR otvoril krátkym príhovorom predseda JDS Dr. Michal Kotian a vyjadril presvedčenie, že pôjde o dôležité a ústretové pracovné rokovanie. Celý priebeh rokovania viedol jeden z podpredsedov JDS p. František Jedinák.

Ešte pred pracovným rokovaním RR udelil slovo p. Ľubošovi Triznovi, zástupcovi primátora hostiteľského mesta, ktorý tlmočil srdečné privítanie mesta Liptovský Mikuláš seniorom z celého Slovenska a poprial RR úspešné rokovanie. Zdôraznil potrebu ústretových medzigeneračných kontaktov ako aj význam pozitívneho vplyvu a množstva životných skúseností staršej generácie seniorov na mladých. Pochválil sa aj aktuálnou lyžiarskou novinkou mesta, a to postupnou obnovou lyžiarskeho strediska na východnom svahu Hája na okraji Podbrezín, kde partia nadšencov spolu s mestom, Združením športových klubov Jasná a Ski Teamom Vlha pracujú na tom, aby ho vrátane vleku znovu oživili. Na tomto stredisku vyrastala aj slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová, preto bude niesť jej meno.

Rokovanie RR potom prebiehalo podľa schváleného pracovného programu.

V správe o činnosti JDS od XII. snemu predseda Dr. Kotian neopomenul popri pozitívnom zhodnotení uskutočnených celoslovenských podujatí sa podrobnejšie venovať snahám ústredia JDS o presadzovanie tých najaktuálnejších požiadaviek seniorov na Slovensku smerom k poslancom NR SR a Vláde SR v súvislosti so stále sa zhoršujúcou ekonomickou situáciou v krajine a tým aj prepadom čoraz väčšieho počtu seniorov pod hranicu chudoby. Petícia „Aj seniori chcú dôstojne žiť“ sa stretla s veľkou podporou nielen členov JDS, ale aj ďalších občanov i predstaviteľov viacerých politických strán a bola odovzdaná s viac ako 180 tisíc podpismi do NR SR. Ústredie JDS aj samotný predseda pokladajú za svoju prioritnú úlohu neustále naliehať na poslancov NR SR a vrcholných politikov v našej republike, aby sa požiadavkami seniorov, ktoré boli uvedené v petícii, čím skôr a veľmi seriózne zaoberali.

V správe o hospodárení v JDS, ktorú predkladala podpredsedníčka JDS p. Valéria Pokorná, zaznelo aj konštatovanie poklesu v počte členskej základne spôsobeného pandémiou COVID 19 o viac ako 16 tisíc členov. Zhoršili sa aj možnosti na získavanie dotácií, tiež získavania záujemcov o darcovstvo 2 % z daní, položiek, potrebných na uskutočňovanie celoslovenských podujatí, vydávanie časopisu 3. vek, ale aj ďalších možných aktivít JDS.

V správe predsedu ÚRK JDS Júliusa Sokola zaznela o. i. informácia o zmenách v ústredí JDS, následkom ktorých sa predĺžilo odovzdávanie ekonomicko-správnej agendy a tým aj precizovanie návrhu rozpočtu na budúci rok. Práca ÚRK sa naplno rozbehla nielen v kontrolnej činnosti, ale aj rozbehom školenia funkcionárov JDS k Stanovám i ekonomickej agende v JDS.

V pracovnej diskusii odznelo viac ako 14 diskusných príspevkov. Niektoré sa dotýkali vnútorného života v našom občianskom združení vrátane návrhov aj protinávrhov v súvislosti s výškou ročného členského príspevku a jeho %-neho rozdelenia medzi jednotlivé organizačné stupne. V ďalších sa hovorilo na jednej strane o veľmi dobrých skúsenostiach z činnosti organizácií JDS vrátane veľkej podpory zo strany samosprávnych orgánov, no na druhej strane odzneli tiež slová kritiky na adresu ústredia JDS a viacero návrhov, ako sa v činnosti JDS uberať ďalej.

Diskutujúci neobišli ani oblasť politickej angažovanosti JDS – žiadali od ústredia JDS väčšiu aktivitu vrátane dôraznej medializácie oprávnených požiadaviek seniorov smerom k NR SR a Vláde SR. Bol prednesený aj návrh založenia vlastnej politickej strany.

V jednom zo záverečných diskusných príspevkov odznel z úst čestného podpredsedu JDS Ing. Igora Fabiána apel upevňovať spoločnými silami jednotu nášho dobrovoľného občianskeho združenia na základe spoločnej vôle, zodpovednosti a ústretovej spolupráce s rešpektom na jeho viac ako 30-ročnú úspešnú históriu.

V závere rokovania prijala RR záväzné uznesenia.

Záverečné slovo rokovania patrilo opäť predsedovi JDS Dr. Kotianovi, ktorý poďakoval členom RR za aktívny prístup k rokovaniu a poprial všetkým do blížiacich sa vianočných a novoročných sviatkov čím viac osobnej i rodinnej pohody, rovnako aj veľa dobrých pocitov z činnosti vlastných organizácií JDS po celom Slovensku.

– red. –

Republiková rada JDS rokovala 23. novembra v Liptovskom Mikuláši
Dátum vloženia: 29. 11. 2022 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 10. 2023 11:34
Autor: Správca Webu

Kraje na Slovensku